Motlles Exterior Automòbil

Motlles Exterior Automòbil

Motlles Interior Automòbil

Motlles Interior Automòbil

Motlles Habitacle Motor i Maleter

Motlles Habitacle Motor i Maleter

Tecnologíes

Tecnologíes en Motlles

Tecnologíes

R + D + I

Moldes Barcelona entén la innovació com un procés essencial que té com a finalitat aconseguir elements de diferenciació estratègica per a l'empresa, i aposta decididament per la Recerca i Desenvolupament com activitats que han de conduir a l'empresa a realitzar innovació de valor per a un major impacte en el mercat .

L'actiu principal de Moldes Barcelona són les persones, i aquestes són una extensió de la seva política empresarial. L'empresa treballa per promoure un entorn de treball respectuós entre els empleats en el que es potencia la seva formació i creixement professional com a factor estratègic de consolidació de l'empresa.

El creixement progressiu i sostenible dels recursos humans al llarg de tota la seva història s'ha convertit en una peça clau per cobrir les creixents necessitats dels seus clients. Moldes Barcelona disposa d'una Oficina Tècnica que, aposta decididament per la investigació, desenvolupament i innovació tecnològica per poder oferir nous motlles per a la injecció

Moldes Barcelona és una empresa constructora de motlles reconeguda en el sector d'Automoció i altres sectors per la seva capacitat de generar solucions mecàniques avançades.

MOTLLES BARCELONA Inverteix en solucions R + D noves en el sector que es veu després repercutida en la productivitat directa per als nostres clients.

S'integren solucions d'innovació técnológica I + T en maquinària de mecanitzat, programari de CAD CAM CAE i sobretot es desenvolupen solucions tecnològiques que fan que els motlles siguin més productius i més fàcils de muntar en màquina.

Durant 2017 hem desenvolupat un sistema de placa de rotació més expulsió en el gir, per a motlles de peces tubulars multicomponent i multicavitat, sistema activat mitjançant pern expulsió motlle únicament.

Es caracteritza per activar-se per el pern expulsió i que permet expulsar les peces en el gir.

Tota la cinemàtica s'activa sense ajuda de cap cilindre, el motlle no porta cap cilindre hidràulic i tota la cinemàtica s'activa per la simple obertura i tancament del motlle mitjançant mecanismes.

S'ha desenvolupat un sistema mecànic que és capaç de realitzar un moviment giratori canviant les peces d'una cavitat a una altra per poder injectar diversos materials, i una expulsió de les peces a mig recorregut.

Els avantatges d'aquest sistema és que es millora el cicle d'injecció i s'evita temps de posada en màquina, els altres sistemes a part d'afegir fases cal ajustar-los, programar-los , allargan el cicle productiu i també poden causar errors