Motlles Exterior Automòbil

Motlles Exterior Automòbil

Motlles Interior Automòbil

Motlles Interior Automòbil

Motlles Habitacle Motor i Maleter

Motlles Habitacle Motor i Maleter

Tecnologíes

Tecnologíes en Motlles

Tecnologíes

Durant 2017 hem desenvolupat un sistema de placa de rotació més expulsió en el gir, per a motlles de peces tubulars multicomponent i multicavitat, sistema activat mitjançant pern expulsió motlle únicament.

Es caracteritza per activar-se per el pern expulsió i que permet expulsar les peces en el gir.

Tota la cinemàtica s'activa sense ajuda de cap cilindre, el motlle no porta cap cilindre hidràulic i tota la cinemàtica s'activa per la simple obertura i tancament del motlle mitjançant mecanismes.

S'ha desenvolupat un sistema mecànic que és capaç de realitzar un moviment giratori canviant les peces d'una cavitat a una altra per poder injectar diversos materials, i una expulsió de les peces a mig recorregut.

Els avantatges d'aquest sistema és que es millora el cicle d'injecció i s'evita temps de posada en màquina, els altres sistemes a part d'afegir fases cal ajustar-los, programar-los , allargan el cicle productiu i també poden causar errors