Motlles Exterior Automòbil

Motlles Exterior Automòbil

Motlles Interior Automòbil

Motlles Interior Automòbil

Motlles Habitacle Motor i Maleter

Motlles Habitacle Motor i Maleter

Tecnologíes

Tecnologíes en Motlles

Tecnologíes

Per Moldes Barcelona tenir les màquines mes avançades, amb les tecnologies  específiques per l´ alta velocitat, fresat d´ acer dur per motlles complexes,  permet competir amb països amb baix cost de ma d´ obra.     

Las innovacions Makino en el mecanitzat d´ alta velocitat, la transferència de tecnologia, aplicacions, software y serveis de enginyeria son components clau para ajudar-les a competir y guanyar en el nou mercat global.

Es pot reduir els temps de mecanitzat y temps de lliurament, redir costos laborals a través de processos de mecanitzat sense supervisió, guanyar mes negoci oferint prototipat ràpid, fresat d´ alt rendiment y elèctrodes de EDM, al temps que redueix d´operació total costos pot  processar programes de motlles llargs y complexos a velocitats extremadament ràpides, a la vegada que el assolim de nivells de precisió y acabats prèviament inassolibles.

De fet, l´ alta velocitat, alta precisió SGI.4 pot ajudar a reduir en mecanizats 3-D per  motlles en un promig d ún 15 per cent, en comparació amb les versions anteriors de aquesta tecnologia avançada.

Això pot produïr una reducció de alguns temps de fins  un 30 per cent.

 

Tamaño de la mesa 1000 x 500 mm
x 900 mm
Y 500 mm
Z 450 mm
RPM del husillo 20000
velocidad de desplazamiento rápido 19.990 mm / min
Avance de corte 19.990 mm / min
máximo de la pieza 1000 x 500 x 450 mm
Carga útil máxima 650 kgs
Capacidad ATC 30
Una herramienta a otra  
Viruta a viruta  
Longitud máxima de herramientas 300 mm
Diámetro máximo de la herramienta 120 mm
Herramienta sobre el peso máximo 8 kgs